Başvuru formları ve müktesebat

Sayfamız üzerinden oluşturulan kayıt formları ya da başvuru dilekçeleri, ilgili okullar üzerinden resmi olarak yapılacak başvuruların yerine geçmeyeceği için, sayfamız üzerinden doldurularak oluşturulan form ya da başvuruların mutlaka imzalanarak okul idarelerine verilmesi gerekmektedir. anadilim.de sayfası velilerin yapacakları başvurularda dijital yardım hizmeti sunmaktadır.