Kazanımlar

Bu bölümde Türkçe Anadil Dersleri’ne katılan öğrencilerin bu derse katılımıyla elde ettikleri avantajlar ve katılmın neticesinde elde edebilecekleri kazanımlar yer almaktadır.

  • Türkçeyi daha iyi konuşmasını ve yazmasını sağlar.
  • Farklı dilleri daha kolay ve kalıcı öğrenmeyi sağlar.
  • Okul ve akademik başarısını olumlu etkiler.
  • Kişilik ve özgüven duygusunu güçlendirir.
  • Kendi milli değerlerinin farkına varıp başka kültürlere saygı duymayı öğrenir.
  • Yeni iş imkanı ve kariyer fırsatları oluşturur.
  • Edebiyat, kültür, sanat ve spor alanlarında profesyonel ya da hobi olarak yeni uğraşılar kazandırır.
  • Anadilinde kendisini daha iyi ifade eder, Türkiye’deki yakınları ve akranlarıyla daha güçlü iletişim kurar.