Spotlar

Bu başlık altında Türkçe Anadil Dersleri’ne katılımı teşvik edecek kısa videolar yer almaktadır.

Türkçe derslerine dikkat çekmek için hazırlanan kısa video